Visi galintys prisidėti arba padėti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems rašykite el.paštu: ldkpalikuonys@gmail.com

Arba skambinkite:
+370 674 19007

Prisidėti galite paaukodami
bet kokią pinigų sumą:
Všį “LDKpalikuonys”
Kodas: 304144983
LT607044060008067769

Taip pat prie
Všį “LDKpalikuonys” veiklos
galite prisidėti skirdami
1,2% GPM deklaruodami
metines pajamas

Mūsų įgyvendinti projektai:

1200 ąžuolų dovanojimas Ukrainai, pagerbiant žuvusius už laisvę

Virtukų mūšio paminėjimas ir įprasminimas

Vytautas Balsys – Uosis minėjimas

Bunkerio atstatymo darbai

Liepos 6-ąją Karalgirio miške atidengtas atminimo akmuo

Renginys “Vanagų takais” pokario kovotojams atminti

Viešoji įstaiga „LDK Palikuonys“ įsipareigoja gautą paramą panaudoti pagal paskirtį – Pilietinis ugdymas, Lietuvos respublikos istorijos sklaida ir saugojimas, nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas, neformalus ugdymas, nusikalstamumo prevencija, pažeidžiamų socialinių grupių integracija, savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas.